Požární systémy

 

Požární signalizace EPS

Elektronická požární signalizace EPS (elektronický požární systém) je zařízení, které pomáhá chránit objekty před ničivými účinky požáru včasnou identifikací a lokalizací požáru. Systéme se skládá z detektorů, vyhodnocovací ústředny a ze zařízení, které informuje uživatele nebo hasičský záchranný sbor o vzniku požáru.

Provádíme posouzení objektu z hlediska požární bezpečnosti, s následným zpracováním projektové dokumentace.

Zajišťujeme připojení na pult centrální ochrany HZS.

 

Prvky požárního systému

  • detektory požáru
  • vyhodnocovací ústředna
  • koncové zařízení pro předání informace o vzniku požáru

Detektory požáru

Detektory požáru pracují na různých principech - vyhodnocují optické, ionizační nebo teplotní parametry prostředí, ve kterém jsou umístěny. Vrcholem současné využívané technologie jsou tzv. analogové elektrické požární systémy. Detektory tohoto systému monitorují vlastnosti prostředí, přičemž vyhodnocování probíhá přímo v jednotlivých detektorech. Téměř všechny „inteligentní detektory“ jsou dnes již vybaveny složitou elektronikou, která umožňuje eliminovat falešné poplachy.

Ústředna požárního systému

Ústředna elektrického požárního systému umožňuje připojení všech požárních hlásičů systému. Přijímá od nich informace o vzniku požáru a podle programu dává uživateli informace o mimořádných situacích.

Koncové zařízení požárního systému

Úkolem koncového zařízení je upozornit na požární poplach, a to různou formou. Může se jednat o indikaci akustickou (siréna, vnitřní rozhlas), optickou (světelná signalizace v objektu) nebo může jít zaslání informace na stanoviště pultu centrální ochrany.