Zabezpečovací systémy EZS

Elektronický zabezpečovací systém (EZS). Má za úkol detekovat nežádoucí narušení hlídaného prostoru, jako například byt, dům, sklad. Naše firma používá k zabezpečení pouze certifikované komponenty. Po narušení hlídaného objektu, může být alarm vyhlášen několika způsoby, které lze mezi sebou vzájemně kombinovat. Zabezpečovací systémy lze dle instalace rozdělit na dvě skupiny, a to: drátové a bezdrátové. Výhoda drátových systémů je prakticky bezúdržbový provoz a vysoká spolehlivost. Bezdrátové systémy jsou náročnější na servis a vzhledem k rádiovému přenosu poplachových informací je zde větší možnost vzniku planých poplachů. Lze konstatovat, že bezdrátové systémy jsou vhodné k instalaci do menších objektů za provozu.